Aroma Sense Baltic

 • lv
 • ru
 • en

Privātuma politika

 • Šī Privātuma  politika ir paredzēta SIA DESIGNSHOT, vienotais reģistrācijas numurs: 40103925602, juridiskā adrese: Dārziņu 23. līnija 46, Rīga, LV-1063, (turpmāk – SIA DESIGNSHOT). SIA DESIGNSHOT apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Lietotājs sniedz SIA DESIGNSHOT Interneta vietnē www.aromasense.lv.
  1. Šī Privātuma politika attiecas uz aromasense.lv interneta vietni aromasense.lv (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda SIA DESIGNSHOT.
  2. Šī Privātuma politika attiecas uz šīs Interneta vietnes lietotāju (turpmāk – Lietotāju) personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 • Datu ieguve un izmantošana
 • Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar SIA DESIGNSHOT un Lietotāja piekrišanu SIA DESIGNSHOT  saņem no Lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Lietotāju.
  1. Lietotāju datu iegūšana notiek tad, kad Lietotājs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajās Interneta vietnē.
  2. SIA DESIGNSHOT savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai, saziņas valoda, — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.
  3. Izmantojot iegūtos datus, SIA DESIGNSHOT var informēt Lietotāju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.
  4. Jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem, sūtot e-pastu uz info@aromasense.lv.
  5. Lietotāja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.
  6. SIA DESIGNSHOT apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.
 • Datu krātuve
 • SIA DESIGNSHOT piederoši serveri un trešo pušu serveri , kuros SIA DESIGNSHOT apstrādā un uzglabā datus, kas atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā (Amsterdamā).
  1. SIA DESIGNSHOT apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.
 • Piekļuve datiem
 • SIA DESIGNSHOT var atklāt Lietotāju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
   1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA DESIGNSHOT, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;
   2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
  1. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
   1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
   2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.
 • Interneta Protokola adrešu izmantojums
 • IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
  1. SIA DESIGNSHOT var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. SIA DESIGNSHOT nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
  2. SIA DESIGNSHOT var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.
  3. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
 • Drošība
 • SIA DESIGNSHOT izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
  1. Piekļuve Interneta vietņu lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem SIA DESIGNSHOT darbiniekiem. SIA DESIGNSHOT veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.
 • Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietņu lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka SIA DESIGNSHOT ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas šajos privātuma politikas nosacījumos var tikt atjaunotas jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.